G-Sport

G-Sport: voor wie?

Gebaseerd op de aard van de beperking onderscheiden we 5 doelgroepen.

1) Dove of slechthorende 

2) Sporters met fysieke beperking

3) Blinden en slechtziende

4) Mensen met een psychische beperking

5) Mensen met een verstandelijke beperking

Een indeling in doelgroepen is nooit voor iedereen van toepassing.

Er zijn mensen met een handicap die noch bij de ene noch bij de andere doelgroep gerekend kunnen worden met andere woorden,dit zijn mensen met een handicap die buiten deze 5 doelgroepen vallen of die tot meerdere doelgroepen kunnen behoren.

Laat dit NOOIT een iets zijn waarbij je twijfelde of jij er wel zult/kunt bij horen want bij boogschieten is er voor IEDEREEN een plaats.

Om erkend te worden als G-Schutter:

Om G-Schutter te worden, dient men te beschikken over een classificatie! En een classificatie bestaat uit 2 delen. Een nationale en een internationale classificatie.

Nationale classificatie bestaat uit:

Een toelatingsproef: daar word in vastgesteld welke handicap de schutter heeft en of deze handicap ook betrekking heeft op de uitgeoefende sport. Aanvraag gebeurt via Handboogliga en Parantee.

Functionele proef:

hierbij word de functionele klasse bepaald.Na deze bepaling heeft de schutter een B-Status(Belgische status) en kan men deelnemen aan alle Belgische Wedstrijden. De Nationale classificatie word door Handboogliga en Parantee georganiseerd.

Internationale classificatie:

Wil men internationaal deelnemen dan heeft de schutter/ster eerst een Nationale classificatie nodig om dan een Internationale classificatie aanvraag te doen. LET OP!!! een Internationale classificatie geldt BOVEN een Nationale classificatie!

PS: bij deze wil ik uit mijn persoonlijke ervaring zeggen, denk goed na en informeer u zeer goed als je aan een Internationale classificatie begint want ALLEEN in Vlaanderen word men GESTRAFT als je niet slaagt voor uw Internationale classificatie.  

Heb je vragen, mail mij gerust en ik zal eenieder zoveel als ik kan helpen. 

Grt

Benny 

 

Belgische open categorie:

Recurve: individueel-vrouw open¹.................Compount: individueel-vrouw open ..................................man   open ....................................................... man    open ...............Team -        vrouw open                                      Team -        vrouw open   .....                             man    open                                                         man    open

Visuele beperking: V1 1²: volledig blinde schutters/sters ....                  ..............................V1 2 / V1 3³: V1 2: gezichtsscherpte - gezichtsveld ................................................................2/60 ......................< 5° ................................V1 3: ......................2/60 tot 6/60 ..........>= 5° en < 20°

W1 open (Recurve/Compound) individueel:   vrouw w1 open 4.. ........................................................................man    w1 open 

De regels voor het materiaal zijn hetzelfde als deze bij WA met als uitzondering voor de W1 - klasse. 1) het maximale trek gewicht bedraagt 45 lbs.             ..........................2) er zijn geen peep sights of scope sights toegestaan. ..........................3) leveling items zijn niet toegestaan. .......................... ..........................4) release hulpmiddelen zijn toegestaan.

PS: schutters in w1 zijn schutters met een handicap aan de benen en gebruik makend van een rolstoel.

Grt 

​Benny